Bestuur

Voorzitter

Nel Bloemers

Belast met de coördinatie van de bestuurswerkzaamheden en de vereniging.

Contacten met de Gemeente

Tel. 0297 – 566325

e-mail: voorzitter@buthamen.nl

Secretaris

Henk van Rekum

belast met de verenigingsadministratie, wedstrijdzaken, promotie en website

Tel. 06-12390091

 e-mail: info@buthamen.nl

Penningmeester

Harry van den Dungen

Belast met de verenigingsfinanciën

Tel. 06-53700267 

e-mail: penningmeester@buthamen.nl

Lid kantinezaken

Joan van Rekum

Belast met kantinezaken

Tel. 06 – 25336706

e-mail: joanvanrekum@gmail.com

Algemeen bestuurslid

Manja de Ru

belast met ondersteuning bij projecten evenementen

tel. 0297-566178

 

e-mail: marja.deru@xs4all.nl

 

Archivaris

Jos de Zwart

Jos de Zwart draagt al vanaf de oprichting zorg voor het vastleggen van de geschiedenis van onze vereniging.

Het archief bevindt zich in de kast op de bovenverdieping van het clubhuis van HSV Thamen

Kantinecommissie

Ina Hoekstra

Kantinecommissie

Tel. 06 – 20175102

e-mail: ina_hoekstra@hetnet.nl

Redacteur Butterfly

Henk van Rekum

Clubblad, propaganda en promotie

Tel. 06 – 12390091

email: redactie@buthamen.nl

Wedstrijdcommissie

Michiel Buchner

Tel. 06-45138290

e-mail: wedstrijdzaken@buthamen.nl

Lief en Leed

Angèle Smit

Tel. 06 – 24616701

email: alex.angele@smederijsmit.nl

Onderhoud accommodatie

Alfonso Atanes, Harry van den Dungen, Paul Hamstra, Günther Jacobs, Ben Disseldorp en Jeroen Stiekema

Leden van de Groengroep zorgen ervoor dat onze accommodatie er steeds pico bello bij ligt.

Zij onderhouden elke maandagochtend onze accommodatie en sluiten dat af met een partijtje petanque. Iedereen mag daaraan meewerken, naast de harde kern