Hoe kan je aan toernooien deelnemen?

Wat is daarvoor nodig?

Toernooikalender

 

Vrijwel alle bij de NJBB aangesloten verenigingen organiseren één of meer toernooien per jaar. De toernooien staan in de door de NJBB uitgegeven toernooikalender, die via Internet is in te kijken. Op de internetsite van de NJBB (www.nlpetanque.nl) staan alle uit het land aangemelde toernooien. De vereniging krijgt regelmatig uitnodigingen voor toernooien bij andere verenigingen.

Een aantal van deze toernooien zijn door ons voor collectieve deelname geselecteerd, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Tenslotte wordt in het clubblad steeds een overzicht gegeven van de toernooien in de omgeving, die de komende tijd zullen plaatsvinden.

U kunt ook kijken op de website: http://www.ontip.nl/toernooi_ontip.html . Deze website geeft een groot aantal toernooien weer en u kunt via deze website ook inschrijven. BUT maakt voor haar drie licentietoernooien ook gebruik van OnTip.

Als u aan een toernooi wilt deelnemen, hoeft u alleen maar één of twee medespelers te zoeken (afhankelijk of het een doubletten- of een triplettentoernooi is) en u telefonisch of via de mail aan te melden bij het inschrijfadres voor de in de toernooikalender of in de uitnodiging genoemde sluitingsdatum. Als u ingeschreven hebt, gaat u op de speeldatum natuurlijk naar de organiserende vereniging. Zorg daarbij dat u ruim voor de gepubliceerde aanvangstijd (minimaal 45 minuten) aanwezig bent.

U meldt u dan bij de wedstrijdleiding en overhandigt de licenties van u en uw medespeler(s). Dus niet vergeten uw licentie mee te nemen! Als u geen licentie bij u hebt, dan mag u niet meespelen. U betaalt het inschrijfgeld en krijgt dan een nummer en (soms) ook een wedstrijdkaart. Op de kaart of op een groot overzicht staat tegen welke equipe(s) u moet spelen.

Voor aanvang van het toernooi zal de wedstrijdleiding een openingswoord spreken en zal de scheidsrechter de regels, die op het terrein gelden bekend maken. Daarna kunt u met de eerste partij beginnen. Nadat de partij is afgelopen, geeft u de uitslag door aan de wedstrijdleiding en kunt u zien wie uw volgende tegenstander is.

Niet vergeten

Elke equipe heeft in principe recht op een kwartier pauze tussen twee partijen. Het kan echter voorkomen dat de scheidsrechter of de wedstrijdleiding u vraagt een kortere pauze te houden, omdat het toernooi dreigt uit te lopen. U moet zich dan aan dat verzoek houden.

Als het toernooi is afgelopen moet u niet vergeten uw licentie terug te vragen.

En het is niet verboden om de wedstrijdleiding en scheidsrechter bij vertrek even te bedanken.