Jokercompetitie

Om wat spanning in de clubavonden wordt in de periode maart – oktober op tien dinsdagavonden de zogenoemde Jokercompetitie gespeeld.

“Wat houdt een joker­competitie in?”

Iedereen die op de dinsdagavond dat er een ronde van de jokercompetitie wordt ge­speeld aanwezig is, doet automatisch mee. Er is geen inschrijfgeld en er wordt in principe met doubletten gespeeld, tenzij het aantal deelnemers geen veelvoud van vier is, dan zijn er maximaal drie tripletten die meespelen. Per avond worden twee partijen gespeeld en de equipes worden per partij door de loting samengesteld. Er wordt echter niet geke­ken naar het aantal gewonnen partijen, maar naar het aantal gescoorde punten. Voor­beeld:

U speelt de eerste partij met Piet en wint deze met 13-8. U krijgt dan 13 punten, Piet ook en de spelers van de tegenpartij krijgen elk acht punten. De tweede partij speelt u met Jan en verliest met 6-13. U krijgt dan 6 punten. Op deze speeldag heeft u dus 19 punten gescoord. Alle door u behaalde punten tijdens de tien speelavonden worden bij elkaar geteld en aan de hand daarvan wordt een eindstand gemaakt, met daaraan verbonden een wisselprijs.

Nu zult u zeggen: “Ja, maar als ik een keer niet kan spelen, dan ben ik erg in het nadeel.” Daar hebben we dan de joker voor. Als u een speeldag verhinderd bent, dan krijgt u een joker, die u verplicht bent om de volgende speeldag te gebrui­ken. U mag wel zelf bepalen of u die joker de eerste of de tweede partij wilt inzetten, maar wel voor aanvang van de bekendmaking van de loting. Als u een joker ingezet hebt, dan tellen de door u behaalde punten dubbel. In het gunstigste geval haalt u 13 extra punten bij een winstpartij. Bent u twee- of meer keren achter elkaar verhinderd geweest, dan mag u twee jokers inzetten, dus op elke partij één. Bent u driemaal of meer achtereen verhinderd geweest, dan krijgt u niet meer dan twee jokers. De aanvangstijd is 19.30 uur.

De winnaar van deze competitie wordt ook weer tijdens het slottoernooi bekend gemaakt.

De data voor 2023 zijn  7 en 21 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september  en 3 en 17 oktober 2023,