Kantinebezetting

Wij maken op de clubavonden en tijdens toernooien gebruik van de kantine van de honkbal en softbal vereniging Thamen. Wij hebben met de HSV Thamen de overeenkomst dat we op onze clubavonden en tijdens toernooien voor de barbezetting zullen zorgen. Op de donderdagavond verzorgt Ina Hoekstra de barbezetting. Op de dinsdagavond wordt de barbezetting uitgevoerd door een groep leden, die zich daarvoor beschikbaar gesteld hebben. In de praktijk betekent dit dat deze leden op jaarbasis vier of vijf keer dienst hebben.

Taken bij kantinedienst

De kantinesleutels + kas ophalen en een ½ uur voor aanvang van de clubavond (dinsdag) en een uur voor aanvang toernooi of evenement aanwezig zijn. De alarminstallatie uitschakelen. Koffie- zetten en, indien nodig, barkasten bijvullen, een nat doekje over de tafels en bar halen.

Na afloop kantine opruimen, barkasten bijvullen, het inbraakalarm inschakelen en sleutels en kas terugbrengen

LET OP!!!!
In principe zorgt Joan van Rekum dat de kas en sleutels op de dinsdagavond om 19.00 uur op de accommodatie aanwezig is. Deze hoeven dus niet gehaald te worden tenzij Joan daar specifiek om gevraagd heeft. De kantinesleutels en –kas moeten op de dinsdagavond wel teruggebracht worden bij Joan van Rekum, Flevomeer 31, Meerwijk-Oost te Uithoorn, tel. 0297-565377 of 06-25336706. Het terugbrengen mag eventueel op woensdagochtend voor 12.00 uur.

Veiligheid: De gemeente controleert regelmatig of de sportkantines voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Overtreding van de voorschriften kan leiden tot intrekking van de vergunning. Het is daarom van belang dat de volgende regels in achtgenomen worden:

 • Tijdens openstelling dient het rolluik voor de dubbele deur omhoog te zijn;
 • De hoge tafels en stoelen dienen tenminste 1½ m van de nooddeur te staan;
 • De deur van de bijkeuken naar het emballagehok dient open te zijn;
 • De knippen aan de binnenzijde van de buitendeur van het emballagehok dienen ontgrendeld te zijn

Dit alles met het oog op een veilige ontvluchting bij een eventuele brand.

Vergeet bij het afsluiten niet alles weer af te sluiten!

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken.

De drank- en horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gevolgd. Deze instructie is vrij eenvoudig te volgen via het internet en kan worden afgesloten met een test (www.nocnsf.nl, tabblad “Doe de toets”). Als die voldoende is dan krijgt men een certificaat. Voor die onlinetoets heeft u de volgende gegevens nodig:

Barverantwoordelijke:                J. van Rekum

E-mail barverantwoordelijke:      info@buthamen.nl

Aangesloten bij:                       overige                             Zie voor meer informatie:       www.nocnsf.nl/IVA     

Checklijst voor de kantinedienst

In het kader van veiligheid en hygiëne moeten de volgende regels in achtgenomen worden en de volgende handelingen uitgevoerd worden:

Bij start van de kantinedienst:

 • Doe zodra u in de hal bent in de meterkast het wandlicht aan en de grote grijze schakelaar van de baan aan;
 • Open de deur van de hal naar de kantine en schakel het inbraakalarm uit;
 • Open het rolluik voor de dubbele deuren (dit is bij gebruik een nooduitgang);
 • Doe de buitendeur van het emballagehok van de knippen af, maar niet van het slot;
 • De kachel behoeft geen aandacht meer, want de thermostaat wordt op afstand door de computer gestuurd en gaat op onze clubavonden automatisch voor aanvang aan en om ca 22,30 uur uit;
 • Zet nu het theewater op in de keuken;
 • Er hoeft geen koffie meer gezet te worden, want er is een koffieautomaat die verse koffie zet per kopje.

Dit apparaat moet wel ingeschakeld worden.

In de keukenkast hangt een klein sleutelbosje met twee sleutels voor het koffiezetapparaat en twee sleutels voor de kassa. Om het koffiezetapparaat aan te zetten moet de voorzijde van het apparaat geopend worden. Het slotje zit aan de rechterzijkant. Druk de rode knop rechtsboven in het apparaat in op het apparaat aan te zetten en sluit de voorkant weer.

 • Controleer of de kassa op nul staat door met het sleuteltje aan de bovengenoemde sleutelbosje door de stand Z1/X1 te kiezen en vervolgens op de kassa de stip en daarna de totaaltoets aan te slaan. Als op de uitdraai een bedrag van € 0,00 staat kan u deze weggooien. Staat er een bedrag op dan de uitdraai in de blauwe geldenvelop doen;
 • Doe het wisselgeld in de lade van de kassa;
 • Controleer en vul zo nodig de barkasten aan;
 • Al iemand met pin wil betalen, dan moet de pinautomaat aangezet worden. Dit doet u door de toets met het sleuteltje in te drukken en vervolgens vijfmaal 9 intoetsen en de oké-toets (groene toets);
 • LET OP! De hoge tafels bij het bankstel dienen tenminste 1½ m van de nooduitgang te staan.

Bij het einde van de kantinedienst:

 • Het blad van de bierpomp schoonmaken. Til het blad op, strooi bij het afvoergaatje een hoeveelheid soda en spoel het blad van rechts naar links af met heet water. Zorg dat alle soda in het afvoergaatjes is gespoeld. Droog het blad af met een geel doekje. De soda staat in een aanrechtkastje in de keuken onder de kraan;
 • Ook het koffiezetapparaat moet doorgespoeld worden. De handelswijze staat aangegeven op de achterwand rechts naast het apparaat. De lekbak moet uitgespeld worden en de bak met koffieprut geleegd worden. Doe twee velletjes keukenrol onder in deze bak als deze geleegd is. Schakel vervolgens het apparaat uit door de rode knop in te drukken en sluit de voorkant af.
 • Sluit de kassa af met de Z1/X1 bon (zie boven) Op de uitdraai staat de omzet in cashgeld en de eventuele pinbetalingen. Doe deze bon samen met het geld in de blauwe envelop;
 • Schakel het pinapparaat uit door de toets met het sleuteltje in te drukken en vervolgens vijfmaal 9 en de oké-toets.

Voeg de uitdraai van het pinapparaat ook in de blauwe envelop;

 • Doe de knippen weer op de buitendeur van het emballagehok;
 • Controleer of de kasten in de bijkeuken op slot zijn;
 • Doe de knippen weer op de buitendeur van het emballagehok en sluit het rolluik;
 • Schakel het inbraak alarm in en doe de kantinedeur op slot;
 • Controleer of de verlichting in de toiletten uit is;
 • Doe in de meterkast de wandverlichting uit. Alle verlichtingsschakelaars dienen naar beneden te staan.
 • Sluit de voordeur af en geef de sleutels en geldenvelop aan Joan als zij er nog is en anders deze even afleveren op Flevomeer 31 (zie vorige pagina).