Oefening baart kunst

Om beter te spelen moet men over een goede techniek beschikken. Nu is dat niet meer voor ieder-een weggelegd. De leeftijd en het al lang boulen speelt daarbij een rol. Het is namelijk makkelijker iemand iets aan te leren dan iemand iets af te leren. Een belangrijke rol speelt natuurlijk de wil om iets aan te leren en te accepteren dat het oefenen ook in de partijen door moet gaan en dat je spelniveau tijdelijk wat minder wordt.

Op de training wordt iets aangeleerd, daarbuiten moet je het aangeleerde oefenen en blijven oefenen. Doe je dat niet, dan heeft trainen geen zin en kan je beter  gewoon lekker je balletje gooien.

Bij voldoende aanmeldingen zal er een trainingsavond op woensdag georganiseerd worden. Data zullen dan in overleg worden bepaald. In principe een training om de twee weken. Voor nieuwe leden zal er een basistraining georganiseerd worden op de momenten dat er nieuwe leden tot de vereniging toetreden. Aan de deelname aan de trainingen zijn wel een paar voorwaarden verbonden.

Het gaat om acht trainingen en verwacht wordt dat de deelnemers de acht trainingen volgen, omdat er een opeenvolging van de oefenstof is. De deelname moet wel regelmatig zijn, anders klopt de opbouw in de training niet. Verhindering in ieder geval de donderdag voorafgaand aan de training doorgeven. Dit in verband met de organisatie

Bereidheid om het geleerde te blijven oefenen ook in de partijen tijdens de clubavonden. De kosten voor deelname zijn € 8,00 pp Aanmelden voor 1 april per mail naar wedstrijdzaken@buthamen.nl

 

Trainingsdata

Nader te bepalen.