Functies in de vereniging

Naast bestuursfuncties zijn er ook wat andere functies in te vullen binnen een vereniging.

Het bestuur bestaat uit vijf personen en de samenstelling zou het politiek goed doen. 60 % van het bestuur bestaat uit vrouwen. Dit is een goede reflectie van de samenstelling van de vereniging, want die bestaat uit evenveel mannen als vrouwen. Het bestuur wordt ondersteund door commissies en individuele functionarissen.

Er is een wedstrijdcommissie die de interne toernooien en kampioenschappen organiseert en aanspreekpunt is voor de competities en kampioenschappen van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

De kantinecommissie organiseert de indeling van de barbezetting tijdens de clubavonden en de toernooien, Verder is het bestuurslid kantinezaken het aanspreekpunt voor de eigenaar van de kantine, de honk- en softbalvereniging Thamen.

Het onderhoud van de banen en omliggende beplanting wordt geregeld en uitgevoerd door de Groengroep.

Er is verder een ledenadministrateur, een redacteur voor het clubblad, die ook de promotie doet en een lid die het wel en wee van de leden in de gaten houdt. Het lief en leed is een belangrijk onderdeel van de sociale kant van de vereniging.

Dit ziet er allemaal goed geregeld uit, maar er zijn toch nog wel wat gaten op te vullen.

We zoeken:

  • Leden, die op maandagochtend willen helpen bij het onderhoud van de accommodatie. Vrouwen zijn ook van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bij Günther Jacobs terecht;
  • Leden, die af en toe willen assisteren bij het schoonmaken van de kantine en keuken;
  • Leden, die af en toe de inkopen van de toernooiprijzen voor hun rekening willen nemen. Er is daarvoor een budget en het gaat om 8-10 prijzen;
  • Leden, die tijdens (club)toernooien wat foto’s willen maken t.b.v. het clubblad en artikelen in de lokale pers;
  • Leden, die clubtoernooitjes willen leiden. Zij krijgen daarvoor een korte interne opleiding in de systemen, die we in onze toernooien gebruiken;
  • Leden, die officieel wedstrijdleider willen worden en bereid zijn daarvoor een officiële NJBB cursus te volgen. Deze cursus bestaat uit een intake, drie verdiepingsbijeenkomsten en een proeve van bekwaamheid. In totaal vijf avonden verdeeld over vier maanden. Wie volgt in de voetsporen van Jan Depping en Henk van Rekum?
  • Leden, die regionaal scheidsrechter willen worden om samen met een ander in roulatie de thuis-wedstrijden van de NPC te arbitreren. Op dit moment huren we voor een deel van de thuiswedstrijden een officiële scheidsrechter in. Dat kost ons zo’n € 250,00 per jaar. Gelukkig maken we voor een deel van de thuis wedstrijden gebruik van de scheidsrechter van OSB en die kost ons niets, behalve een cadeautje.
  • Mogelijk heeft u meer interesse in het begeleiden van nieuwe leden bij het onder de knie krijgen van de basistechnieken van het petanque. Daarvoor kennen we de opleiding Basis Instructeur Petanque.
  • Eigenlijk zou elke vereniging een dergelijke instructeur moeten hebben

Aan het diploma regionaal wedstrijdleider of regionaal scheidsrechter zit geen verplichting om een bepaald aantal wedstrijden te leiden. Maar wij zouden graag zien dat we minder vaak een scheidsrechter moeten inhuren!

De cursussen voor regionaal wedstrijdleider en voor regionaal scheidsrechter kosten € 150,00 per cursus en worden voor een belangrijk deel door de vereniging gedragen.

Voor meer informatie over de opleiding wedstrijdleider of scheidsrechter kunt u terecht bij Henk van Rekum.

Voor prijzeninkoop en wedstrijdleiding bij clubtoernooien bij Michiel Buchner of Henk van Rekum.